ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200373
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050068
รหัส Obec 6 หลัก :
  200373
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระขี้ตุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansrakeytuun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสระขี้ตุ่น
ตำบล :
  หนองบัวตะเกียด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-082191
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  bansrakeytuunschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวตะเกียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:13:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น


นางสาวประนอม เพียมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน