ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200378
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050036
รหัส Obec 6 หลัก :
  200378
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝายโบสถ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  FAIBOT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านฝายโบสถ์
ตำบล :
  บ้านแปรง
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  36220
โทรศัพท์ :
  044-752463
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ตุลาคม 2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:59:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์


นายศรัณย์ แตรสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน