ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200380
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050057
รหัส Obec 6 หลัก :
  200380
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongsai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองไทร
ตำบล :
  หนองไทร
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  36220
โทรศัพท์ :
  081-9551286
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 /05/2448
อีเมล์ :
  nongsai_2555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:25:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไทร


นายสำรอง ตึกตะคุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน