ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200383
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050040
รหัส Obec 6 หลัก :
  200383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดอน
ตำบล :
  พันชนะ
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752489
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514
อีเมล์ :
  bandon@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พันชนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอน


นางนิภาวรรณ สำราญพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน