ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนด่านขุนทด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200384
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050010
รหัส Obec 6 หลัก :
  200384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ด่านขุนทด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DANKHUNTHOD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหัวบึง
ตำบล :
  ด่านขุนทด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-389438
โทรสาร :
  044-389438
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2494
อีเมล์ :
  dankhunthod@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลต.ด่านขุนทด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:44:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนด่านขุนทด


นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน