ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสง่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200385
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050041
รหัส Obec 6 หลัก :
  200385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสง่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nonsanga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโนนสง่า
ตำบล :
  พันชนะ
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752467
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/09/2508
อีเมล์ :
  nonsangakorat5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันชนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสง่า


นายวัลลภ เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน