ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200386
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050042
รหัส Obec 6 หลัก :
  200386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งกระสัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongkrasang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโป่งกระสัง
ตำบล :
  พันชนะ
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
อีเมล์ :
  banpongkrasang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันชนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 13:37:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง


นายธนพล เปรียวกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระสัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน