ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบกราด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200388
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050044
รหัส Obec 6 หลัก :
  200388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมาบกราด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanMabgrad School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านมาบกราด
ตำบล :
  พันชนะ
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-082178
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันชนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:38:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมาบกราด


นายธีรวัฒน์ อริยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกราด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน