ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200395
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050072
รหัส Obec 6 หลัก :
  200395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhuean school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเขื่อน
ตำบล :
  หนองบัวละคร
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752479
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  30050072@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวละคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2562 เวลา 17:58:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)


นายวิชัย สิงห์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน