ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200396
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050070
รหัส Obec 6 หลัก :
  200396
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโค้งตะคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN KHONGTAKRO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโค้งตะคร้อ
ตำบล :
  หนองบัวละคร
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  0892845998
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กันยายน 2502
อีเมล์ :
  vasurat2513@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวละคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:40:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ


นางพิชามญชุ์ เกิดคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน