ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200398
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050061
รหัส Obec 6 หลัก :
  200398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกระเทียมใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUNGKAITHAMTAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองกระเทียมใต้
ตำบล :
  หนองบัวตะเกียด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-430510
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครราชสีมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวตะเกียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:16:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้


นางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน