ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200399
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050071
รหัส Obec 6 หลัก :
  200399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวละคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbualakron
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองบัวละคร
ตำบล :
  หนองบัวละคร
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-249095
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2466
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวละคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:51:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร


นายนุกูล ขันขะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวละคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน