ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200400
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050006
รหัส Obec 6 หลัก :
  200400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanhanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหาญ
ตำบล :
  ด่านขุนทด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  banhanschool122@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านขุนทด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13:24:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาญ


นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน