ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุดน้ำใส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200401
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050062
รหัส Obec 6 หลัก :
  200401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกุดน้ำใส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADKUDNUMSAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านกุดน้ำใส
ตำบล :
  หนองบัวตะเกียด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-389366
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวตะเกียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08:22:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกุดน้ำใส


นางสาวณัชชา ป้อมสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดน้ำใส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน