ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำปัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200424
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050092
รหัส Obec 6 หลัก :
  200424
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกำปัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUMPUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านกำปัง
ตำบล :
  กำปัง
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  0817307051
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  30050092@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำปัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:37:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกำปัง


ดร.กมลนัทธ์ นะราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำปัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน