ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200426
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050094
รหัส Obec 6 หลัก :
  200426
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banna
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนา
ตำบล :
  กำปัง
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30230
โทรศัพท์ :
  044-974242
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  schoolbanna@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำปัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 14:19:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนา


นายสมรัฐ ดวงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน