ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ้อไพล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200428
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050095
รหัส Obec 6 หลัก :
  200428
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ้อไพล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banawplai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านอ้อ
ตำบล :
  กำปัง
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-430217
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  krureang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำปัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09:07:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ้อไพล


นางสาวยุพา ทองสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อไพล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน