ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200430
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050106
รหัส Obec 6 หลัก :
  200430
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนสระจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonsajan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนสระจันทร์
ตำบล :
  ถนนโพธิ์
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  0862457976
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2482
อีเมล์ :
  dosajan.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถนนโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์


นายบัญชา มุ่งอิงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน