ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200431
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050105
รหัส Obec 6 หลัก :
  200431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถนนโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN TANONPHO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านถนนโพธิ์
ตำบล :
  ถนนโพธิ์
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-761828
โทรสาร :
  044761828
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2470
อีเมล์ :
  baantanonphoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถนนโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:51:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์


นายวิชาญ คงรัสมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน