ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200432
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050101
รหัส Obec 6 หลัก :
  200432
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนพุทรา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONPUTSA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโนนพุทรา
ตำบล :
  ด่านจาก
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ๙ สพป.นม.5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านจาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 21:54:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา


นางสกุณา สุวรรณาโค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพุทรา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน