ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200434
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050127
รหัส Obec 6 หลัก :
  200434
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะค่าดอนทะยิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Makhadonthaying
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านมะค่า
ตำบล :
  มะค่า
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-340116
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  ta-ying@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะค่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง


นายอดุลเดช เพชรทองหลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน