ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200435
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050125
รหัส Obec 6 หลัก :
  200435
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongdoom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองดุม
ตำบล :
  มะค่า
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะค่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดุม


นายสายชล เลือดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน