ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200436
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050102
รหัส Obec 6 หลัก :
  200436
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านด่านจาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANDANCHAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบุ
ตำบล :
  ด่านจาก
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-381064
โทรสาร :
  044381064
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  danchakschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันเทียะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านจาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:50:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก


นายประสาท ญาณบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน