ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนไทย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200437
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050107
รหัส Obec 6 หลัก :
  200437
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนไทย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonthai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสันเทียะ
ตำบล :
  โนนไทย
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-381095
โทรสาร :
  044381095
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2487
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:36:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนไทย


นายอภินันท์ เจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน