ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200439
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050103
รหัส Obec 6 หลัก :
  200439
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAKRO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตะคร้อ
ตำบล :
  ด่านจาก
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044002369
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  phonphimon0933213156@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:58:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะคร้อ


นายสมทบ ขุนระงับสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน