ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200440
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050109
รหัส Obec 6 หลัก :
  200440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONWAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนหวาย
ตำบล :
  โนนไทย
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-430514
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/06/2488
อีเมล์ :
  nonwai.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:21:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนหวาย


นายสายชล เลือดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน