ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศิริบ้านไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200442
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050111
รหัส Obec 6 หลัก :
  200442
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศิริบ้านไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  siribanrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  โนนไทย
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044430282
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  30050111@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15:17:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศิริบ้านไร่


นางสุชัญณิชา สีทานอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริบ้านไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน