ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200444
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050113
รหัส Obec 6 หลัก :
  200444
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kradan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกระดาน
ตำบล :
  บัลลังก์
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-082231
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัลลังก์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:55:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)


นางสาวอรุณรัตน์ มุ่งแซกกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน