ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200445
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050114
รหัส Obec 6 หลัก :
  200445
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัลลังก์สะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUNLUNGSA-ARD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านบัลลังก์
ตำบล :
  บัลลังก์
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-753725
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2462
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัลลังก์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:09:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด


นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน