ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงคำคู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200450
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050119
รหัส Obec 6 หลัก :
  200450
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงคำคู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bungkumku
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคูเมือง
ตำบล :
  บัลลังก์
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  0973410165
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2503
อีเมล์ :
  bungkumkuschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัลลังก์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 12:56:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงคำคู


นายประเสริฐ เพ็งด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงคำคู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน