ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200451
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050124
รหัส Obec 6 หลัก :
  200451
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนน้ำใสวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donnumsaiwidtaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนตำแย
ตำบล :
  บ้านวัง
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-753733
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  donnumsai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำเชียงไกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา


ว่าที่ร้อยตรีสมคิด จิตละม่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน