ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้างพลู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200453
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050098
รหัส Obec 6 หลัก :
  200453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค้างพลู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kangplu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านค้างพลูใต้
ตำบล :
  ค้างพลู
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2468
อีเมล์ :
  30050098@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้างพลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:56:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค้างพลู


นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างพลู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน