ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200454
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050123
รหัส Obec 6 หลัก :
  200454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวัง(สายอนุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านวัง
ตำบล :
  บ้านวัง
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  0896303399
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มกราคม 2489
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:41:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)


นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน