ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200456
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050122
รหัส Obec 6 หลัก :
  200456
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บุ่งสะอาดวัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bungsa-atwatthana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบุ
ตำบล :
  บ้านวัง
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-973045
โทรสาร :
  044-973045
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2490
อีเมล์ :
  30050122@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านวัง ตำบล บ้านวัง อำเภอ โนนไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 20:19:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา


นางสาวณภัสชนก บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน