ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200458
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050128
รหัส Obec 6 หลัก :
  200458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโคกสวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbankhoksawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสวาย
ตำบล :
  สายออ
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-972123
โทรสาร :
  044-972123
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมชนบ้านโคกสวาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย


นายศุภกิตติ์ จงจัดกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน