ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200459
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050129
รหัส Obec 6 หลัก :
  200459
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกหนองไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKNONGPHI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกหนองไผ่
ตำบล :
  สายออ
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-430345
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/06/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นม.5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สายออ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่


นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน