ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200460
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050130
รหัส Obec 6 หลัก :
  200460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBusaior school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบุ
ตำบล :
  สายออ
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-972020
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 สิงหาคม 2480
อีเมล์ :
  busaior@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:20:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)


นายอนิรุทธ์ พรหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน