ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200462
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050112
รหัส Obec 6 หลัก :
  200462
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่โคกพรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaikhokprom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกพรม
ตำบล :
  โนนไทย
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  0927644510
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  sittisaknooknook1993@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11:17:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม


นางสาวภูวษา รักษาภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน