ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพคงคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200463
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050120
รหัส Obec 6 หลัก :
  200463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทพคงคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thepkhongkha school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  บัลลังก์
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  089-8491271
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  thepkhongkha@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ 11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัลลังก์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 03:20:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเทพคงคา


นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพคงคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน