ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนารายณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200466
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050134
รหัส Obec 6 หลัก :
  200466
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนารายณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannarai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนารายณ์
ตำบล :
  สำโรง
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-753307
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กุมภาพันธ์ 2468
อีเมล์ :
  bannarai.s@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนารายณ์


นายนิลชัย ดาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารายณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน