ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200468
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050136
รหัส Obec 6 หลัก :
  200468
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpradoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองประดู่
ตำบล :
  สำโรง
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-430478
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  nongpradu.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 18:53:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองประดู่


นายวิชาญ เลิศสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน