ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200672
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030124
รหัส Obec 6 หลัก :
  200672
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattungjan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวัดทุ่งจาน
ตำบล :
  นกออก
อำเภอ :
  ปักธงชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30150
โทรศัพท์ :
  0-4444-1300
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  wattungjan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจมิตรธงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นกออก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:15:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งจาน


นายเทวินทร์ วันธงไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งจาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน