ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200680
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030086
รหัส Obec 6 หลัก :
  200680
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKGASAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบุสมอ
ตำบล :
  โคกไทย
อำเภอ :
  ปักธงชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  kokcasam_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.87 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10:47:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)


นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2