ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200720
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030132
รหัส Obec 6 หลัก :
  200720
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองกก
ตำบล :
  ภูหลวง
อำเภอ :
  ปักธงชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30150
โทรศัพท์ :
  0-4443-0551
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2519
อีเมล์ :
  kokphooluang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำพระเพลิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2562 เวลา 17:15:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกก


นางจุไรรัตน์ วอนพรมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน