ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุมเงิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200722
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030134
รหัส Obec 6 หลัก :
  200722
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลุมเงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlumngun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหลุมเงิน
ตำบล :
  ภูหลวง
อำเภอ :
  ปักธงชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30250
โทรศัพท์ :
  0-4443-0382
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2/12/2483
อีเมล์ :
  winplaeng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำพระเพลิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:26:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลุมเงิน


นายวีระชัย อินทร์แปลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมเงิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน