ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200738
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030151
รหัส Obec 6 หลัก :
  200738
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpadoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองประดู่
ตำบล :
  สำโรง
อำเภอ :
  ปักธงชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30150
โทรศัพท์ :
  0-4445-0582
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/07/2522
อีเมล์ :
  ืืn_pradoo@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจมิตรธงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:40:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองประดู่ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน