ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขนงพระใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200760
รหัส Smis 8 หลัก :
  30040126
รหัส Obec 6 หลัก :
  200760
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขนงพระใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khanongpratai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านขนงพระใต้
ตำบล :
  ขนงพระ
อำเภอ :
  ปากช่อง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30450
โทรศัพท์ :
  086 - 5819022
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2480
อีเมล์ :
  khanongpratai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขนงพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 11:01:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขนงพระใต้


นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขนงพระใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน