ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุขานารี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200917
รหัส Smis 8 หลัก :
  30010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  200917
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุขานารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sukanaree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30000
โทรศัพท์ :
  044-242365
โทรสาร :
  044253769
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2460
อีเมล์ :
  sukhanaree01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนมาตรฐานสากล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลในเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:22:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุขานารี


นายกมล พุมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน