ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200974
รหัส Smis 8 หลัก :
  30040066
รหัส Obec 6 หลัก :
  200974
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pornpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านปรางค์เก่า
ตำบล :
  กุดน้อย
อำเภอ :
  สีคิ้ว
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2482
อีเมล์ :
  pittayakom_2482@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13:12:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพรพิทยาคม


นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน