ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200982
รหัส Smis 8 หลัก :
  30040077
รหัส Obec 6 หลัก :
  200982
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองแวงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongwangpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  ดอนเมือง
อำเภอ :
  สีคิ้ว
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30140
โทรศัพท์ :
  044430569
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  nwpit982@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15:52:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม


นายประกาศ ทองก้อนสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน